Top

Home

USA (Florida)

ASE

Columbia (Bogota)

ASE

Austria (Vienna)

ASE

Iran (Theran)

ASE

 

900

Bilder_Reihe_auf_Startseite

ماموریت ما

ترکیب امنیت با جنبه های اقتصادی و استراتژیک از طریق تبدیل جرم شناسی و استانداردهای نظامی به یک توافق و اجماع قابل قبول برای ارتقاء کیفیت زندگی.
ارائه مستمر محصولات با کیفیت استثنایی ، سرویس منحصربه فرد به مشتری،مشتری مداری عالی و با احترام به قوانین حقوقی،هنر و انسانیت.
برای ایجاد فرهنگ و تفکر ایمن در میان مشتریانمان امنیت میبایست از درون شرکت و از طریق هر یک از کارمندانمان آغاز گردد.
درک و قبول تمام معیارهای امنیتی پایه و اساس برای اجرای طبیعی ماموریت ماست.
ما آرزوی رسیدن به این هدف با اطمینان از یک پیروزی سه گانه برای شرکت،مشتریان و کارمندانمان را داریم.

Bilder_Reihe2_auf_Startseite